Almennar skólareglur

1. Nemendum ber að mæta stundvíslega í allar kennslustundir skólans.

 

2. Veikindaforföll eða aðrar fjarvistir ber forráðamanni (ekki nemanda) að tilkynna á skrifstofu skólans með eins miklum fyrirvara og unnt er. Bregðist það verður litið á það sem óheimila fjarvist, þ.e. skróp.

 

3. Nemendum ber að koma með tilskilin námsgögn í allar kennslustundir, þ.e. kennslubækur, nótur og e.t.v. hljóðfæri.

 

4. Í skólanum eru lögboðnir frídagar þeir sömu og í grunnskólunum. Starfsdagar í grunnskólum eru ekki frídagar í tónlistarskólanum, og það sama gildir um ferðalög sem farin eru á vegum grunnskólans á starfstíma tónlistarskólans. Ef forráðamaður óskar leyfis úr kennslustund fyrir nemanda skal biðja um það með góðum fyrirvara. Ástæður eru þá metnar af kennara hverju sinni.

 

5. Ef nemandi vanrækir námið og boðar ekki forföll vegna fjarvista í 4 vikur samfellt, telst hann hættur í námi, að undangenginni aðvörun kennara.

 

6. Samkvæmt reglugerðar skólans geta nemendur einungis fengið skólagjöld endurgreidd ef þeir hætta námi vegna veikinda eða brottflutnings.

 

7. Falli kennslustund niður vegna veikinda kennara, er alltaf reynt að hafa samband við heimili nemandans og tilkynna um það með fyrirvara. Ef kennari er veikur um lengri tíma ber skólanum að útvega forfallakennara í hans stað ef mögulegt er.

 

8. Skólinn endurgreiðir ekki hlutfallslega af skólagjaldi vegna kennslustunda sem falla niður vegna veikinda kennara. Kennurum er heldur ekki skylt að bæta upp tímatap vegna minni háttar veikinda nemenda eða annarra forfalla þeirra.

 

9. Þegar óveður geisar gildir sama regla og í skyldunámsskólum, þ.e. að skólahald fellur ekki niður, en börn eru alltaf send í skólann á ábyrgð foreldra.

 

10. Sum hljóðfæri (t.d. kassagítar, harmonika, trompet, flauta) eru leigð út gegn gjaldi til nemenda, ef þess er óskað. Foreldrar geri leigusamning við skólann þar að lútandi. Þegar ljóst þykir að nemandinn muni halda áfram námi verður tímabært að hann eignist sitt eigið hljóðfæri. Nemendum er skylt að fara vel með hljóðfæri skólans. Verði hljóðfæri fyrir hnjaski eða skemmdum ber að tilkynna það til skólastjóra (sjá nánar í hljóðfæraleigusamningi). Nemendum er óheimilt að lána eða lofa öðrum að prófa hljóðfærið.

 

11. Nemendum ber að ganga vel um kennsluhúsnæðið og fara að tilmælum starfsmanna um umgengni. Forðast ber óþarfa hávaða á göngum skólans. Óheimilt er að neyta sælgætis í skólanum.